Shopping Cart

Politica de Garantie

Toate produsele comercializate de FIX FASHION beneficiază de garanție. Aplicarea garanției începe din ziua în care produsul este livrat către Client, iar perioada de timp în care se aplică aceasta garanție poate varia, în funcție de tipul de produs. Conform Ordonanței de urgenta nr. 140 din 28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, următoarele definiții sunt relevante si aplicabile in privința produselor comercializate pe website-ul FIX FASHION:

garanția comercială (denumita si „garanție de durabilitate”) – orice angajament din partea FIX FASHION față de client, prevăzut în prezenta politica sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului la distanta, în plus față de obligațiile legale care îi revin FIX FASHION referitoare la garanția de conformitate, de a rambursa prețul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreține bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificațiilor sau oricărei alte cerințe care nu este legată de conformitate;

termen de garanție (conform OG. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor) – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorului;

garanția prevăzută de lege (conform OG. 140/2021) – este aplicabila pentru orice neconformitate care exista in momentul livrării bunurilor comandate si care este constatata în termen de 2 (doi) ani de la data livrării produsului/produselor comandat.

1. Specificații generale

1.1. Bunurile comercializate pe website sunt prevăzute cu o garanție de durabilitate pentru comenzile plasate pe website, in sensul prezentat in cadrul prezentei Politici de garanție.

1.2. Accesorii

În cazul produselor comercializate, FIX FASHION oferă o garanție pentru orice neconformitate care exista in momentul livrării bunurilor comandate si care este constatata în termen de 2 (doi) ani de la data respectiva în cazul în care instrucțiunile de utilizare și întreținere de mai jos și cele de pe eticheta individuală atașată fiecărui produs sunt respectate și numai în măsura în care producătorul nu oferă o garanție mai mică decât cea acordată de FIX FASHION, caz în care termenul de garanție va fi redus corespunzător perioadei de garanție acordate de producător.

Perioada de garanție poate fi redusa si in cazul produselor realizate exclusiv pe comanda in conformitate cu condițiile transmise prealabil de către client si acceptate de către FIX FASHION, astfel fiind convenite condiții contractuale sau acorduri având o perioada de răspundere contractuala diferite, fără ca perioada de garanție sa fie însă mai mica de 1(un) an de la data livrării bunului/bunurilor (art. 9 din OG. 140/2021).

Garanția poate fi aplicată numai în cazul în care, la momentul returnării produsului, Clientul deține și prezintă toate documentele și elementele care au însoțit produsul la livrare (certificat de autenticitate, manual de instrucțiuni, etichete atașate de produs intacte, factura de vânzare și/sau orice alt document cu valoare legală sau comercială, care a/au fost inclus(e) în colet în momentul livrării).

În eventualitatea în care neconformitatea invocata a produsului este constatata de client la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 zile calendaristice de la data livrării comenzii, produsul nu mai poate fi acceptat pentru retur, prezumția de neconformitate existenta deja la momentul livrării bunului fiind astfel in cadrul acestui termen incompatibila cu natura bunurilor vestimentare comercializate de FIX FASHION. 

Pentru a beneficia de garanție Clientul trebuie să notifice FIX FASHION, în scris, despre orice deteriorare/nefuncționalitate sau neconformitate a produsului, în momentul în care Clientul a luat la cunoștința despre respectivul defect.

Procedura recomandată în vederea accesării garanției se aplică după cum urmează:

– Clientul sesizează în scris compania, cu referire la starea produsului achiziționat, pentru care este solicitată aplicarea garanției;

– ulterior primirii produsului returnat Compania și Clientul pot agrea ca măsura reparatorie imediata, returnarea de către companie, a sumei achitate pentru produs sau alegerea, daca este cazul, a unui produs sau produse pana la concurenta sumei achitate pentru produsul reclamat ca fiind neconform. În cazul în care părțile nu agreează în mod expres această modalitate de soluționare a sesizării Clientului, atunci FIX FASHION va aplica măsurile reparatorii (corective) prevăzute de lege, după cum urmează:

1. Se va încerca repararea produsului sau aducerea acestuia la conformitate. Dacă această măsură reparatorie nu este posibilă, se va proceda la înlocuirea produsului cu un model identic, în cazul în care părțile nu convin altfel și în orice caz, în măsura în care există stoc disponibil pentru înlocuirea produsului. În cazul în carte aducerea la conformitate a produsului reclamat sau înlocuirea acestuia este imposibila sau ar impune costuri disproporționate luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea bunului în cazul în care nu ar fi existat conformitatea sau gravitatea neconformității), FIX FASHION poate să refuze aducerea produsului la conformitate fiind posibilă alegerea de către client a unei alte măsuri corective. În orice caz, reparația sau înlocuirea produsului reclamat ca fiind neconform în perioada garanției comerciale, se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care FIX FASHION a fost informat de către client cu privire la neconformitate si care este stabilit de comun acord în scris de către părți.

2. Se va restitui suma de bani achitată pentru acel produs în termen de 14 zile împreună cu taxa de livrare achitată, dacă este cazul, dacă niciuna dintre masurile reparatorii susmenționate nu este posibilă;

3. Nu se va acorda garanție, urmând ca produsul reclamat să fie returnat Clientului, dacă ulterior verificărilor efectuate produsului returnat, FIX FASHION consideră că defectul reclamat a survenit în urma manipulării incorecte a produsului sau ca urmare a nerespectării de către Client a condițiilor de utilizare și întreținere. Părțile pot conveni de comun acord o altă modalitate de soluționare a situației.

2. Tipuri de garanție

FIX FASHION oferă două tipuri de garanție, după caz:

a) garanția comercială

– se aplică în cazul în care Clientul semnalează neconformitatea la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 zile calendaristice din momentul în care intra în posesia produsului;

– acoperă orice lipsa de conformitate intre produsul prezentat pe Site și produsul livrat către Client, în ceea ce privește descrierea, imaginile și/sau specificațiile (tehnice) menționate pe Site la momentul înregistrării comenzii;

b) garanția prevăzută de lege

– se aplica pe o perioada de 24 de luni începând cu ziua în care produsul a fost livrat către Client, dacă instrucțiunile de utilizare și întreținere au fost respectate.

3. Reducere de preț

În anumite cazuri expres prevăzute de lege si respectiv în prezenta Politica, clientul poate solicita o reducere proporțională a prețului sau poate solicita retragerea din contract si returul produsului/produselor comandat(e) si livrate in oricare dintre următoarele cazuri:

a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea produsului sau FIX FASHION a refuzat să aducă în conformitate produsul în condițiile punctului 1 de mai sus);

b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;

c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului la distanta de achiziție a produsului;

d) FIX FASHION a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru client ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Clientul nu este îndreptățit să solicite retragerea din contract (rezoluțiunea contractului), dacă lipsa conformității produsului este minoră. Această prevedere este aplicabilă oricărui produs de comercializat de FIX FASHION. În cazul în care clientul invoca o neconformitate minora, FIX FASHION va argumenta motivul pentru care considera ca respectiva neconformitate este minora.

4. Condiții generale de acordare a garanției:

Nu tăiați eticheta interioară, atașată a produsului! Lipsa acestei etichete interioare duce automat la pierderea oricărei garanții.

Păstrați factura primită la livrare pentru expedierea acesteia în coletul returnat în cazul eventualelor reclamații de calitate care pot fi adresate companiei FIX FASHION și pentru a face dovada achiziției produsului de pe Site-ul FIX FASHION. Prezenta garanție vă asigură toate drepturile conferite de legislația în vigoare (OUG. 34/2014, OG. 140/2021, O.G. 21/1992, republicată). Modalitatea principală prin care se asigură Clientului garanția este înlocuirea produsului în funcție de disponibilitatea unui produs similar în stocul FIX FASHION sau, în caz contrar, prin returnarea de către companie a sumelor plătite de către consumator în termen de maxim 14 zile de la data transmiterii în scris a notificării privind lipsa de calitate sau a existenței unei situații de neconformitate și respectiv returnarea produsului reclamat. Măsura reparatorie aplicabilă poate fi stabilită prin negociere comună.

IMPORTANT:

Compoziția precum și pictogramele cu instrucțiunile de curățare și întreținere ale produsului dumneavoastră se găsesc pe eticheta interioară a acestuia.

Acestea sunt specifice produsului dumneavoastră și este obligatorie consultarea acestora înainte de curățarea produsului. Ulterior livrării, verificați semnificația pictogramelor de pe eticheta interioară a produsului comandat de dumneavoastră.

Denumirea, modelul, codul produsului, data cumpărării, prețul și adresa se găsesc pe factura emisă. Acestea reprezintă informații esențiale de care FIX FASHION are nevoie pentru soluționarea oricăror sesizări ulterioare.

5. Instrucțiuni de utilizare și întreținere articole de îmbrăcăminte (din piele sau material textil):

Ori de câte ori se impune, îmbrăcămintea de piele se curăță cu o cârpă moale si uscată sau îmbibată în apă curată, fără a se folosi detergenți, solvenți, înălbitori sau orice alte produse chimice. Acestea pot deteriora ireversibil aspectul produsului, fapt care nu este acoperit de garanție. Spălarea articolelor de îmbrăcăminte în mașina de spălat va respecta indicațiile oferite în cadrul etichetei produsului indiferent de tipul mașinii de spălat sau de programele opționale ale acesteia. În cazul în care produsul dumneavoastră s-a udat în condiții de utilizare normală (ploaie, ninsoare) ștergeți-l cu o cârpă moale, uscată și lăsați-l la uscat la temperatura camerei ferit de surse directe de căldură (radiatoare, aragaz, uscătoare etc.). Feriți produsul dumneavoastră de obiecte care pot provoca tăieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură sa-l deterioreze. În cazul în care apelați la servicii specializate de curățătorie/spălătorie pentru întreținerea produsului dumneavoastră compania FIX FASHION nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de defect ce poate apărea datorită procesului de curățare/spălare.

Garanția se oferă după constatarea deficientelor produselor reclamate după recepționarea returului, în conformitate cu defecțiunile sau lipsa conformității indicate de dumneavoastră. Pentru aceasta este necesară returnarea produsului conform Politicii de retur.

PICTOGRAMELE CU INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE

Nu spălați  Călcare la temperatură maximă (fierbinte)  
Spălare manuală  Călcare la temperatură maximă (caldă)  
Temperatura maxima 30°C. Ciclu normal  Călcare la temperatură maximă (normală)  
Temperatura maxima 40°C.  Nu călcați  
Temperatura maxima 40°C. Ciclu normal  Uscare automată la temperatură  normală  
Temperatura maxima 60°C.  Uscare automată la temperatură  normală  
Nu folosiți înălbitor  Nu uscați automat    
Curățare chimică cu produse special de curățare chimică  Nu curățați chimic  

În cazul în care aveți întrebări sau sugestii în legătură cu produsele FIX FASHION, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +40 722 857 529 (număr de telefon cu tarif normal), de luni până vineri, între orele 09:00 a.m. pana la orele 17:00 p.m., sau prin email la office@fixfashion.ro.  

Pentru a vă ajuta suplimentar, atașăm prezentei o lista generală a pictogramelor utilizate în industria textilă pentru a recunoaște semnificația fiecărui simbol. Este absolut necesară consultarea etichetei fiecărui produs achiziționat pentru a asigura utilizarea conformă a produsului, evitând astfel pierderea garanției prin manipulare defectuoasă.

© FIX FASHION – Versiune: februarie 2022

Livrare rapidă

În 1-2 zile lucrătoare.

Schimb de mărime gratuit

Pentru orice comandă.

Produs în România

Produse calitative, 100% din România

Confidențialitate

Mediu de cumpărături sigur.